top of page

দিহানামবোৰ সাধাৰণতে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ গুৰুজনাৰ পৰিচয়, শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলামালা ও বৈকুন্ঠ প্ৰয়ান, মহাভাৰতৰ কাহিনী আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পৰিচয় সম্পৰ্কীয় সুমধুৰ গীত৷ ভকতসকলৰ মাজত শ্ৰৱণ,কীৰ্ত্তনৰ আস্থা বৃদ্ধিৰ বাবে গুৰুজনাই প্ৰৱৰ্তন কৰা দিহানাম বৰ্তমান ভকত আৰু আইসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয়৷ এই দিহানামৰে সংকলন "দিহানামৰ হাতপুথি" প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে  মৌ প্ৰকাশনে 
 

দিহানামৰ হাতপুথি (সংকলন) :

₹100.00Price
    bottom of page